23rd April – Lego Gifts to Karel Herfort Special School in Prague

On a bright May 23rd, the AAA Global Care Foundation brought smiles and excitement to the special needs students at Karel Herfort School in Prague. Thanks to the generosity of our donors and the cooperation of the Prague 7 City Council, we were able to deliver boxes filled with colorful Lego sets, specifically chosen to inspire creativity and learning in these unique students.

The children were overjoyed as they opened the packages and discovered endless possibilities for building and imaginative play. Lego’s adaptability and open-ended nature make it an ideal tool for engaging students with different learning styles and abilities, and the scene at Karel Herfort School was a testament to its power.

We are deeply grateful for the opportunity to make a positive impact in the lives of these special needs children. The joy on their faces as they explored their new Lego worlds was a heartwarming sight, and we thank everyone who made this special day possible.

Jasného 23. května přinesla Nadace AAA Global Care úsměvy a nadšení žákům se speciálními potřebami ve škole Karla Herforta v Praze. Díky štědrosti našich dárců a spolupráci radnice Prahy 7 jsme mohli dětem předat krabice plné barevných Lego sad, speciálně vybraných pro inspiraci kreativity a učení u těchto jedinečných žáků.

Děti byly nadšené, když otevřely balíčky a objevily nekonečné možnosti pro stavění a imaginativní hraní. Přizpůsobivost Lega a jeho otevřená povaha z něj činí ideální nástroj pro zapojení studentů s různými styly a schopnostmi učení, což scéna ve škole Karla Herforta jen potvrdila.

Jsme nesmírně vděční za příležitost pozitivně ovlivnit životy těchto dětí se speciálními potřebami. Radost na jejich tvářích, když prozkoumávaly své nové Lego světy, byla srdcervoucím pohledem a děkujeme všem, kteří tento zvláštní den umožnili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *