Prague European Summit 2024

The Prague European Summit is a platform for strategic dialogue on collective responses to the EU’s challenges. It brings together public officials, business and NGO representatives, academics, and journalists to discuss crucial topics such as EU leadership, security, new technologies, the digital age, current economic and foreign policy challenges, and the impact of various policies and trends on European society.

Attending this conference has deepened my empathy and strengthened my commitment to helping the underserved and marginalized. It has expanded my knowledge of the digital age and foreign policy challenges, particularly regarding the impact of the Ukrainian war with Russia on European society. I had the opportunity to meet incredible people who share my interests and vision. I am excited about attending more conferences like this in the future, as this was truly a rewarding experience.

Pražský evropský summit je platformou pro strategický dialog o společných reakcích na výzvy EU. Spojuje veřejné činitele, zástupce podniků a nevládních organizací, akademiky a novináře, aby diskutovali o klíčových tématech, jako je vedení EU, bezpečnost, nové technologie, digitální věk, aktuální hospodářské a zahraničněpolitické výzvy a dopad různých politik a trendů na evropskou společnost.

Účast na této konferenci prohloubila mou empatii a posílila mé odhodlání pomáhat znevýhodněným a marginalizovaným skupinám. Rozšířila mé znalosti o digitálním věku a zahraničněpolitických výzvách, zejména pokud jde o dopad války na Ukrajině na evropskou společnost. Měla jsem příležitost setkat se s neuvěřitelnými lidmi, kteří sdílejí mé zájmy a vize. Těším se na účast na dalších podobných konferencích v budoucnu, protože to byla opravdu obohacující zkušenost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *