Archiv štítků: foodbank

AAA Global Care Foundation, in partnership with the Prague Foodbank, held a special event at Albert supermarket in Prague. Pastor Yomi and his team engaged local shoppers by handing out flyers, encouraging them to buy extra items like rice, long-life milk, and other essentials to donate. This initiative was met with great enthusiasm as numerous shoppers specifically visited to contribute, with some generously filling entire shopping carts to donate.

Community Support Day at Albert Hypermarket with AAA Global Care Foundation – 13th April 2024

On April 13th, the AAA Global Care Foundation, in partnership with the Prague Foodbank, hosted a significant event at the Albert Hypermarket in Harfa Gallery, located in Prague 9. Pastor Yomi and his team, dressed in AAA Global Care Foundation t-shirts and green aprons marked „Grocery Collection“, engaged shoppers by distributing flyers. They encouraged the addition of items such as rice, long-life milk, sanitary supplies, and more, to their purchases for donation. This was just a part of the broader range of essential items needed. The community’s response was overwhelmingly positive, with many filling carts with these vital goods.

From 8 AM to 6 PM, the team managed to collect approximately 1000 kg of food and essential supplies. These included not only the items listed but also other staples such as pasta, sugar, and baby supplies, all of which will be organized and distributed to needy families across Prague in the upcoming months.

This event is one of our four annual initiatives designed to garner community support and accumulate essential supplies for the less fortunate. The detailed flyers ensured that donations were well-directed and critically needed. Join us at our next event to help make a significant impact in our community!

Dne 13. dubna pořádala Nadace AAA Global Care ve spolupráci s Pražskou potravinovou bankou akci v Albert Hypermarket v obchodním centru Harfa v Praze 9. Pastor Yomi a jeho tým, oblečení do triček Nadace AAA Global Care a zelených zástěr s nápisem „Sbírka Potravin“, oslovili nákupčí, kteří byli vyzváni, aby k jejich nákupům přidali položky jako rýže, trvanlivé mléko, hygienické potřeby a další, které tvořily jen část širšího spektra nezbytných potřeb. Odezva komunity byla ohromující, s mnoha nákupčími, kteří naplnili vozíky těmito klíčovými zbožími.

Akce trvala od 8:00 do 18:00, během které tým shromáždil přibližně 1000 kg jídla a základních potřeb, včetně dalších základních potravin jako těstoviny, cukr a potřeby pro děti. Tyto položky budou organizovány a distribuovány rodinám v nouzi po celé Praze v následujících měsících.

Tato iniciativa je jednou ze čtyř ročních akcí, které jsou zaměřeny na mobilizaci komunitní podpory a shromáždění nezbytných zásob pro méně šťastné. Podrobné letáky zajistily, že dary byly vhodně směrované a kriticky potřebné. Připojte se k nám na příští akci a pomozte udělat významný rozdíl ve vaší komunitě!