Archiv štítků: Salvation Army

People Aided by AAA Global Care Foundation Express Gratitude in Video

24th April 2024 – People Helped by AAA Global Care Foundation Express Gratitude in Video

This blog post features a video uploaded by AAA Global Care Foundation on April 28, 2024. In the video, several individuals who have been helped by the foundation express their sincere thanks.

The video opens with someone saying “Thank you very much to the AAA foundation. They are amazing.” Several others chime in expressing their contentment and satisfaction with the foundation’s help. One person says “We are all very happy, thank you for the gifts, for the food, for everything. You are a very good person.” Another says “I would like to thank the AAA foundation for the gifts that you give us. We are more and more satisfied with them. Thank you for everything.”

The video ends with a heartfelt “Thank you to the AAA Global Care Foundation from the bottom of our hearts.”

This video serves as a testament to the positive impact that AAA Global Care Foundation has on the lives of others. The gratitude expressed by the individuals in the video is heartwarming and speaks volumes about the foundation’s dedication to helping those in need.

Tento blogový příspěvek pojednává o videu nahraném Nadací AAA Global Care 28. dubna 2024. Ve videu několik jednotlivců, kterým nadace pomohla, vyjadřuje upřímné díky.

Video začíná slovy: „Děkuji mnohokrát nadaci AAA. Jsou úžasní.“ Přidávají se další a vyjadřují své potěšení a spokojenost s pomocí nadace. Jeden člověk říká: „Jsme všichni moc spokojení, děkujeme za dárky, za jídlo, za všechno. Jste moc hodný člověk.“ Další říká: „Chtěl bych poděkovat nadaci AAA za dárky, které nám dáváte. Jsme s nimi čím dál více spokojeni. Děkujeme za všechno.“

Video končí srdečným „Děkujeme Nadaci AAA Global Care z celého srdce.“

Toto video slouží jako důkaz pozitivního dopadu, který má Nadace AAA Global Care na životy ostatních. Vděčnost vyjádřená jednotlivci ve videu je hřejivá a vypovídá o odhodlání nadace pomáhat potřebným.

On the same visit, one of the people had a dog who had just given birth to 8 puppies. The puppies were 25 days old. They were looking for people to take care of them.

Během stejné návštěvy jsme u jednoho z lidí potkali psa, který nedávno porodil osm štěňátek. Štěňátka byla 25 dní stará a hledala nové domovy.