LEGO For Children of Prague

After bringing smiles to the faces of children in need at the Prague Children’s Home, the AAA Global Care Foundation took its LEGO mission to the streets last week. Imagine the surprise and delight as kids out and about were suddenly gifted awesome LEGO sets!

This spontaneous act of kindness wasn’t just about the toys, but about spreading a little magic in unexpected places. We believe play is essential for every child, sparking creativity and bringing joy even in challenging circumstances.

Watching those faces light up as they received their LEGO treasures was a reminder of the simple things that matter. We’re grateful for the opportunity to bring a little bit of fun to the streets of Prague, one LEGO brick at a time.

Po tom, co jsme vykouzlili úsměvy na tvářích dětí v dětském domově v Praze, se minulý týden Nadace AAA Global Care vydala s naší LEGO misí do ulic. Představte si překvapení a radost, když děti, které byly venku, najednou dostaly úžasné LEGO sady!

Tento spontánní akt laskavosti nebyl jen o hračkách, ale o šíření trochu kouzla na nečekaných místech. Věříme, že hraní je pro každé dítě zásadní, podněcuje kreativitu a přináší radost i v náročných situacích.

Pozorovat ty rozzářené tváře, když dostávaly své LEGO poklady, bylo připomínkou jednoduchých věcí, na kterých záleží. Jsme vděční za příležitost přinést trochu zábavy do ulic Prahy, jednu LEGO kostku po druhé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *