AAA Global Care Distributes Food & Supplies at Prague 7 Salvation Army Hostel

19th April – Distributing Groceries at Salvation Army in Prague 7

On April 19th, Pastor Yomi of AAA Global Care Foundation visited the Salvation Army hostel in Prague 7 to distribute groceries and sanitary supplies during their lunch service for local homeless individuals. This timing ensured maximum impact, reaching the greatest number of people in need and providing them with essential support. The visit was warmly received, fostering a positive atmosphere and leaving a lasting impression on the community. See the video below.

Dne 19. dubna navštívil pastor Yomi z Nadace AAA Global Care ubytovnu Armády spásy v Praze 7 během jejich obědového servisu pro místní lidi bez domova, aby rozdal potraviny a hygienické potřeby. Toto načasování zajistilo maximální dopad, oslovilo největší počet potřebných lidí a poskytlo jim základní podporu. Návštěva byla vřele přijata, podporovala pozitivní atmosféru a zanechala trvalý dojem na komunitu.tunesharemore_vert. Podívejte se na video níže.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *