17th May – Lego and Laughter at Prague Children’s Home

On a sunny May 17th, the AAA Global Care Foundation brought joy and smiles to a local children’s home in Prague. Thanks to the generosity of our donors, we were able to deliver boxes filled with colorful Lego sets, sparking creativity and imagination in the children’s eyes. Their faces lit up with excitement as they opened the packages, eager to embark on building adventures.

Of course, our visit wouldn’t be complete without our regular delivery of groceries. We are committed to ensuring the children have access to nutritious food and essential supplies, thanks to the ongoing cooperation of the Prague 7 City Council.

The pure happiness on the children’s faces as they played with their new Lego sets was a heartwarming sight. We are grateful for the opportunity to make a positive impact in their lives, and we extend our heartfelt thanks to everyone who contributed to this special day.

Slunečného 17. května přinesla Nadace AAA Global Care radost a úsměvy do místního dětského domova v Praze. Díky štědrosti našich dárců jsme mohli dětem předat krabice plné barevných Lego setů, které zažehly jiskru kreativity a představivosti v jejich očích. Jejich tváře se rozzářily nadšením, když otevíraly balíčky, dychtivé pustit se do stavitelských dobrodružství.

Naše návštěva by samozřejmě nebyla úplná bez naší pravidelné dodávky potravin. Díky pokračující spolupráci s radnicí Prahy 7 se snažíme zajistit, aby děti měly přístup k výživným potravinám a základním potřebám.

Čistá radost na tvářích dětí, když si hrály se svými novými Lego sadami, byla srdcervoucím pohledem. Jsme vděční za příležitost pozitivně ovlivnit jejich životy a srdečně děkujeme všem, kteří přispěli k tomuto zvláštnímu dni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *