AAA Global Care Foundation at Prague’s Riverside Homeless Camp

On April 5, 2024, the AAA Global Care Foundation visited the homeless camp along the Vltava river in Prague, bringing essential supplies to those in need. The team distributed cooking utensils, such as pots and pans, as well as groceries including rice and cooking oil.

This area by the river is a semi-permanent home for many who live in shared tents for shelter. The residents manage their day-to-day lives by cooking outdoors and doing their laundry in the open, maintaining a sense of community and resilience despite the hardships. The foundation’s visit helped to support their basic needs and draw attention to their situation.

Dne 5. dubna 2024 navštívila Nadace AAA Global Care tábor bezdomovců u řeky Vltavy v Praze a přivezla zásadní zásoby pro ty, kteří je potřebují. Tým rozdělil kuchyňské náčiní jako hrnce a pánve, společně s potravinami jako rýže a kuchyňský olej.

Tato oblast u řeky je polostálým domovem pro mnohé, kteří žijí ve sdílených stanech jako útočiště. Obyvatelé se starají o své každodenní potřeby vařením na otevřeném ohni a praním prádla venku, udržují si tak pocit společenství a odolnost přes všechny nesnáze. Návštěva nadace pomohla podpořit jejich základní potřeby a přitáhla pozornost k jejich situaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *