Rice For Nigeria / Rýže pro Nigérii

25th January 2024 – Update!

Great news! The Rice for Nigeria project is now extended until March 2024 due to its remarkable success.
 
Skvělé zprávy! Projekt Rýže pro Nigérii je pro svůj úspěch prodloužen do března 2024.
 
 
AAA Global Care Foundation’s Visit to Bokkos IDP Camp and Affected Area

In December 2023, the small community of Bokkos in Plateau State, Nigeria, faced unimaginable terror: [...]

RICE DISTRIBUTION IN EBUTE-META,LAGOS

On 21.12.2023,AAA Global Care Foundation organised a large-scale distribution of rice to the residents of [...]

Rice For Nigeria in Lagos

AAA Global Care Foundation Extends RICE FOR NIGERIA Project to Agege, Lagos December 14, 2023 [...]

The Inaugural ‚Rice for Nigeria‘ Event in Inisha

On November 30, 2023, the ‚Rice for Nigeria‘ project celebrated its first day of distribution [...]

RICE FOR NIGERIA project in Ungwan Romi

Today AAA Global Care Foundation distributed rice in Ungwan ROMI a remote area in Kaduna, [...]

 

7th November 2023 – Update!

The process of repacking and preparing for distribution is progressing smoothly, as evident in the photos and videos below. We extend our gratitude to all our volunteers in Lagos for their hard work. Soon, the packs will be ready for dispatch to those in the villages who need them the most.

Proces přebalení a přípravy distribuce probíhá hladce, což lze vidět na fotografiích a videích níže. Děkujeme všem našim dobrovolníkům v Lagosu za jejich tvrdou práci. Brzy budou balíčky připraveny k odeslání lidem ve vesnicích, kteří je potřebují nejvíce.

Beans for families in need. 

Fazole pro rodiny v nouzi.

Rice, after repackaging for families in need. It includes tomatoes and spices.

Rýže, po přebalení pro rodiny v nouzi. Zahrnuje rajčata a koření.

Volunteers helping repacking the rice and adding the spices and tomatoes in each package.

Dobrovolníci pomáhají s přebalováním rýže a přidáváním koření a rajčat do každého balíčku.

Volunteers helping repacking the rice and adding the spices and tomatoes in each package.

Dobrovolníci pomáhají s přebalováním rýže a přidáváním koření a rajčat do každého balíčku.

Volunteers helping repacking the rice and adding the spices and tomatoes in each package.

Dobrovolníci pomáhají s přebalováním rýže a přidáváním koření a rajčat do každého balíčku.

Volunteers helping repacking the rice and adding the spices and tomatoes in each package.

Dobrovolníci pomáhají s přebalováním rýže a přidáváním koření a rajčat do každého balíčku.